Computational Thinking

Problemorienteret tænkning

Computational Thinking er de tankeprocesser, der er involveret i formulering af problemer og hertil hørende løsninger repræsenteret i en form, som effektivt kan udføres. Ikke kun computere udfører algoritmer - det gør eksempelvis også mennesker (f.eks. ved at følge en bageopskrift) og dyr (finder en vej til at givent mål).

Eleverne skal kunne forstå dybde og sammenhænge i computersystemer via opgaver og aktiviteter både med - og uden brug af computer.
Eleverne er altså nødt til at have en struktur og benytte Computational Thinking i det første design af programmet før den egentlige kodning starter.

Algoritmer

Et sæt instruktioner eller et regelsæt til udførelse af en proces. Forløbet i en algoritme, kan beskrives i et rutediagram (et flowchart).
I den virkelige verden kunne en algoritme være en bageopskrift.

Dekomposition

Et stort projekt/problem nedbrydes til mindre enkeltelementer. Dette giver mulighed for at afvikle flere processer samtidig.
Eksempelvis er en computer sammensat af mange komponenter.

Abstraktion

Gør det komplekse mere simpelt; identificér, hvad, der er vigtigt.
Eksempelvis et skoleskema, som i virkeligheden rummer mange lag; fag, læringsmål, planlagte aktiviteter osv.

Mønstre og generaliseringer

Et mønster eller et system kan forenkle/simplificere en procedure.
Et mønster kan være en beregning, der skal udføres et antal gange. Her kan en lang procedure med gentagelser forkortes til ”repeat until” (loop).

Logik

Logik kan illustreres med simple elektriske kredsløb (serie- og parallelforbindelser).
Den Boolske logik er følgende (A og B er udsagn): ”A AND B” er sandt, hvis både A og B er sande. ”A OR B” er sandt hvis enten A, B eller begge er sande. NOT A er sand, hvis A er falsk (og omvendt).

Evaluering

Evaluering er processen, der sikrer, at en løsning - hvad enten det drejer sig om en algoritme, et system eller en proces - opfylder formålet.
Der skal testes om hvorvidt løsningen fungerer efter hensigten.
Evaluering skal også medregne hvor god løsningen er; er den effektiv? Opfylder den brugernes behov?