geografisk
placering:

Toolcamp-
modellen:

Toolcamp-modellen giver i grundskolen mulighed for at udvikle ny pædagogik og didaktik baseret på det 21. århundredes kompetencer og IT i kombination.

Med respekt for elevernes fællesskaber og deres digitale liv, får lærerne mulighed for at facilitere og understøtte elevernes motivation i deres innovative processer og lærende fællesskaber.

Det digitale penalhus:

Det digitale penalhus i form af mobile devices, software, læringsmål og det 21. århundredes kompetencer (21st), er den teknologi, der giver eleverne et optimalt læringsmiljø.

Eleverne lærer at lære igennem motivation, entreprenørskab og innovativ brug af hvad de ved i forvejen samt lærer og udvikler undervejs. Denne kompetence understøtter livslang læring.Testimonials

Ideen med at lade børnene bruge IT i en kreativ og skabende proces, understøttet af individuel undervisning og en masse tid til at lade nysgerrigheden på forskellige værktøjer drive læringen og skabelsen af ideer, er helt genial. -Forældreudtalelse-

Som leverandør og udstiller af mange af de nye digitale teknologier, der introduceres for eleverne på Toolcamp, glæder jeg mig meget over at se, hvordan både undervisere og elever med stor entusiasme og nysgerrighed arbejder med kompetencer, der i stigende grad efterspørges i en digital tidsalder. -Leverandørudtalelse-