Nørddage

Frivilligt nørderum for elever, som har lyst til at dele viden og udforske forskellige digitale værktøjer.

Nørddage består typisk af lærer- og elevoplæg, som relaterer sig til dagens plan. Dagen er præget af en intens nørden igennem!
Midt på dagen har vi et lille udendørs bevægelsesløb med fagopgaver rettet mod dagens indhold.

Lego Mindstorms

Elever samarbejder om robotter og blokprogrammering. Eleverne løser opgaver i stigende sværhedsgrad

Kodning

Med udgangspunkt i elev-elevformidling, arbejdes der med blokprogrammering i hhv. Kodu, Scratch og Siena

littleBits

Med små elektronikenheder, kan eleverne designe løsninger til forskellige problemer fra dagligdagen

3D-modeller

Med udgangspunkt i 3D-designprogrammerne Tinkercad og Minecraft, designer eleverne løsninger på et kendt hverdagsproblem

Droner

Eleverne lærer at navigere droner. Droner er en stor hjælp f.eks. ved fotografering af gamle bygningers renoveringsbehov