Fra undervisning til læring

Fokus på det, der giver mening!

Med respekt for elevernes -, skolens – og samfundets behov inviteres eleverne og deres digitale liv og færdigheder ind i skolen og læringsrummet med henblik på at udvikle/udvide deres personlige og faglige forudsætninger for at kunne deltage i nutidige/fremtidige kendte/ukendte praksisfællesskaber.

Vores mission er, at knytte IT, teknologi, læring og elevernes personlige udvikling sammen med det 21. århundredes kompetencer.

Pernille , Morten og Richard

Kontaktinformation