Pernille Reenberg

Projektleder, lærer og IT-vejleder

brænder for miljø og bæredygtighed


Projektleder for Mediepatruljeuddannelsen i Rødovre
Prismodtager i kategorien "Bedst i eTwinning DK i 2017"
Nomineret til Schultz' Vejlederpris 2015
Omtale og større projekter med omdrejningspunkterne IT i undervisningen og det 21.århundredes kompetencer:

Mediepatruljeuddannelse

Jeg har været projektleder for

mediepatruljeuddannelsen i Rødovre.

Læs mere om hele uddannelsen.

Mediepatrulje er en gruppe elever, som dels bliver uddannet til at være superbrugere i udvalgte digitale redskaber og web 2.0 tjenester, og dels får optimeret deres formidlingsevne, når de skal ud i klasserne og lære fra sig. Mediepatruljen fungerer som første led i delingen af ny viden og nye tiltag i forhold til udvikling i anvendelse af digitale læremidler i skolearbejdet

eTwinning

Internationalt lærersamarbejde.
Nyeste 21st CLS-Samarbejdsprojekt - Scratch og Fisk - med Finland er gennemført.

Læs mere på EMU om indhold af projektet.

Vi er prismodtagere i kategorien "Bedst i eTwinning DK i 2017"


Jeg har også gennemført et certificeret samarbejdsforløb med Norge. 9.klasse i Norge samarbejdede med 4.klasse i Danmark omkring den enorme udfordring omkring plasticforurening i vores natur og miljø.

Læs mere på EMU om plasticprojektet.

Innovativt forskningsprojekt

Forskningsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet. 21st CLS-projektet er en kombination af sanseoplevelser og stemninger i naturen samt om naturvidenskabelig dataindsamling. I projektet inddrages bl.a. digitale undervisningsspil, udviklet af forskere på Havard Graduate School of Education, der udvikler deres bevidsthed om naturens økosystemer. Undervisningen med de digitale spil fordgår dels i klasselokalet og dels i naturen med mobiltelefoner.

Læs mere på websitet om projektet.

Affald

Affald - hvad gør vi?

Trefaset projekt om affaldshåndtering i Danmark.

Se 3 minutters præsentation på Youtube

og se vores website

Eleverne skal arbejde med: 
Hvad er problemet, hvad kan du selv gøre, hvad kan familien gøre, hvad gøres der i samfundet?

Personalebladet

Rammen for Toolcamp 3 .0 var en kæmpestor mørkelagt nørdhule kun oplyst af spots og lyset fra de mange hybridmaskiner


Artikel om Toolcamp 3.0

Rødovre Lokalnyt

I vores nørdkoncepter har vi et godt samarbejde med de lokale medier:


Programmering
Lego Mindstorms
Læringsfestival
Digitalt søslag

Miljø-danseprojekt med fokus på vand

Water accepts no border! 1.0
Musikvideo -danseprojekt med fokus på vand, miljøbevidsthed, vandkredsløb og vandrensning. Projektarbejdet er naturligvis baseret på 21st Century Skills og dansen, som eleverne selv opfandt

Miljø-danseprojekt hele skolen

Water accepts no border! 2.0
Musikvideo - en videreudvikling af Water accepts no border! 1.0
Via eleverne og hjemmelavede dansevejledningsvideoer spredte dansen sig til hele skolen og kulminerede i en Flash mob i Rødovre Centrum

Vand

"Noget på naturen - vand";
IT-konkurrence for skolerne i Rødovre. Udover grundlæggende viden om vandkredsløbet og hvad vi bruger vand til i dagligdagen, har 3.a fordybet sig i "vandrensning"

Læs mere i IT-vejlederforeningens blad 

På tværs af skoler - regnskov

To mellemtrinsklasser har arbejdet sammen omkring fremstilling af en hjemmeside med fokus på regnskov, dyr, mennesker, produkter og trusler samt egne handlemuligheder.
Eleverne har samarbejdet via Skype, chat og fildeling.
Vi var så heldige, at få Lone Dröscher Nielsen  på besøg i klassen!

Dåserydder 2010 og 2013

Dansk retursystems konkurrence.

Vi vinder 1.præmie i hhv. 2010 og 2013.
Artikel i Rødovre Lokalnyt 2010 .
På vores hjemmeside fra 2013 kan du bl.a. få mere information om projektet samt se Dåsefabrikken og Dåsedans

Vildfredprisen om klima og miljø

DK Naturfredsningsforenings -, FDB´s - og Kilroy Travels konkurrence.
Eleverne arbejdede med økologi, forbrug, etik, moral og miljø. Arbejdet var tværfagligt og resulterede bl.a. i en række fællesmalerier. Eleverne var meget bevidste om, at "Hvis man vil redde verden, må man starte med sig selv"

Klima, krop og energibesparelser

SEAS-NVE landsdækkende konkurrence med fokus på eget - og skolens energiforbrug i form af el og varme. Eleverne udarbejdede løsningsforslag, der bl.a. resulterede i, at der - udover de timere, vi allerede havde indkøbt til computerskabene - blev opsat lysfølere i klasseværelserne

DPU forskning
IT, medier og læring

Rapporten omhandler Projekt ”Børns fortælleuniverser”.
Projektet har haft til formål at tilvejebringe viden om, hvordan børns udtryksfærdigheder kan udvikles gennem egenproduktion af skærmbaserede fortællinger

Omtale

Schultz' vejlederpris

Baggrund for indstilling til Schultz' vejlederpris, der bliver uddelt hvert andet år

Sydkorea på besøg

25 embedsmænd fra det sydkoreanske undervisningsministerium var på besøg  for at se nærmere på kommunens brug af IT og digitale virkemidler i undervisningen

Skolen altid online

Om min undervisning og projekter. IT sætter fokus på elevens læring , fagligheden bliver styrket og flere elever inkluderet.
Med udgangspunkt i fagets mål får eleverne en vifte af IT-redskaber, som gør, at de kan løse komplekse problemstillinger

Den Røde Tråd

Personaleblad for ansatte i Rødovre Kommune.
I artiklen  omtales nogle af mine projekter og ideer; samarbejdsprojekter, internationale projekter m.m.

Musik- og danseprojekt hele skolen

Som nævnt tidligere  på denne side, endte projekt Water accepts no border! 2.0 med, at hele skolen dansede !

Anthony Salcitos blog

Anthony Salcito - vicepresident of Education for Microsoft - ´s blog daily edventures , som beskriver læreres - og andre i undervisningsverdenens arbejde med at gøre en forskel

Orangutangmor på besøg

I forbindelse med vores regnskovsprojekt, var vi så heldige at få Lone Dröscher Nielsen  på besøg i klassen!
Lone fortalte om sit enorme - og dedikerede engagement og arbejde med at redde orangutangerne på Borneo fra udryddelse

European Forum

Microsoft nyhedsbrev 2011 om det tværfaglige vandprojekt, der skulle repræsenteres internationalt