Fra undervisning til læring

Fokus på det, der giver mening!

Med udgangspunkt i 21st Century Skills og det, der giver mening for os, tager vi hånd om forandringsprocessen fra det gamle til det nye.
Vi gør det fordi vi ikke kan lade være!

Med respekt for elevernes -, skolens – og samfundets behov inviteres eleverne og deres digitale liv og færdigheder ind i skolen og læringsrummet med henblik på at udvikle/udvide deres personlige og faglige forudsætninger for at kunne deltage i nutidige/fremtidige kendte/ukendte praksisfællesskaber.

Vores vision er at være med til at facilitere og udvikle skolen samt imødekomme fremtidens behov for velkvalificeret arbejdskraft.
Med teknikken som omdrejningspunkt sætter vi fokus på, hvilke kompetencer vi skal bruge i fremtiden. Med Projekterne Toolcamp, Fredagsnørd og Nørddage, som alle har eksisteret i flere år, er vi inde under huden på den nye folkeskolereform – og det vel at mærke med topmotiverede elever og lærere, som er begejstrede og visionære. Med et drive og en vilje skaber de innovative resultater, der kan bruges til noget derude i det virkelige liv!

Projekterne kan ved første øjekast synes fragmentariske – men efterhånden som de blev videreudviklede, opdagede vi, at der formede sig en indbyrdes sammenhæng/afhængighed i et større netværk.

Den virkelige verdens problemstillinger - hvordan kan vi løse opgaverne bedst muligt med de midler, vi har til rådighed? Opgaven/projektet bliver vedkommende og virkelig for eleverne. Den giver mening.

Vores vision og mission er at knytte IT, teknologi, læring og elevernes personlige udvikling sammen med det 21. århundredes kompetencer.
Nedenfor 4 nøgleord, som hænger uløseligt sammen og som er bærende elementer i alt vores arbejde: